Indtastning af frøpakker

Indtastning af frøpakker

Hvis du ikke bruger KWS SkanApp kan du her indtaste dine frøpakker. 

Frøpakkenummer
Format: XE000-3007000-01-1 0001
Mark
Indtast marknummer hvor frøpakken er sået