Indtastning af frøpakker

Indtastning af frøpakker

Hvis du ikke bruger KWS SkanApp kan du her indtaste dine frøpakker. Indtast numrene på dine frøpakker for alle sorter pånær Evalotta KWS, som har et særligt format. Hvis du ønsker at indtaste Evalotta skal sætte flueben i den lille boks nedenunder indtastningsfeltet.

Frøpakkenummer
Format: XE000-3007000-01-1 0001
Her kan du indtaste den sidste del af frøpakkenummeret, der står på etiketten – Her markeret med gult.
Mark
Indtast marknummer hvor frøpakken er sået